لیست محصولات بایکادنت

 • لیست آمالگام و آمالکپ جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  آمالگام ANA دو واحدی - آمالگام ANA سه واحدی - آمالگام ANA یک واحدی - آمالگام پودری دنتام 100 گرمی - آمالگام پودری ورد ورک 50 گرمی - آمالگام دیبالوی دو واحدی - آمالگام دیبالوی سه واحدی - آمالگام دیبالوی یک واحدی - آمالگام سپهر پنج واحدی - آمالگام سپهر دو واحدی - آمالگام سپهر سه واحدی - آمالگام سپهر یک واحدی - آمالگام سینالوکس پنج واحدی 150 عددی - آمالگام سینالوکس پنج واحدی 50 عددی - آمالگام سینالوکس دو واحدی 150 عددی - آمالگام سینالوکس دو واحدی 50 عددی - آمالگام سینالوکس سه واحدی 50 عددی - آمالگام سینالوکس یک واحدی 150 عددی - آمالگام سینالوکس یک واحدی 50 عددی - جیوه

 • لیست دستکش ها جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  دستکش جراحی بدون پودر اپی پرفکت سایز 7.5 - دستکش جراحی بدون پودر دکترگلاو سایز 8.5 - دستکش جراحی بدون پودر مدی اسمارت سایز 6 - دستکش جراحی بدون پودر مدی اسمارت سایز 6.5 - دستکش جراحی بدون پودر مدی اسمارت سایز 7 - دستکش جراحی بدون پودر مدی اسمارت سایز 7.5 - دستکش جراحی بدون پودر مدی اسمارت سایز 8 - دستکش جراحی کم پودر مدی اسپو سایز 8.5 - دستکش جراحی کم پودر مدی اسمارت سایز 6.5 - دستکش جراحی کم پودر مدی اسمارت سایز 7 - دستکش جراحی کم پودر مدی اسمارت سایز 7.5 - دستکش جراحی کم پودر مدی اسمارت سایز 8 - دستکش جراحی کم پودر مکس تر سایز 7 - دستکش لاتکس بدون پودر اپی پرفکت سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر اپی پرفکت سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر اپی پرفکت سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر اپی پرفکت سایز XL - دستکش لاتکس بدون پودر اپی پرفکت سایز XS - دستکش لاتکس بدون پودر پالم کر سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر پالم کر سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر پالم کر سایز XS - دستکش لاتکس بدون پودر تاپ گلاو سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر تاپ گلاو سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر تاپ گلاو سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر درماگریپ سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر درماگریپ سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر درماگریپ سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر سریکس سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر سریکس سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر سریکس سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر سریکس سایز XS - دستکش لاتکس بدون پودر سویدنت سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر سویدنت سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر سویدنت سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر گلاون سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر گلاون سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر گلاون سایز S - دستکش لاتکس بدون پودر گلاون سایز XS - دستکش لاتکس بدون پودر مکس سایز L - دستکش لاتکس بدون پودر مکس سایز M - دستکش لاتکس بدون پودر مکس سایز S - دستکش لاتکس کم پودر اپی پرفکت سایز M - دستکش لاتکس کم پودر اپی پرفکت سایز S - دستکش لاتکس کم پودر الیت سایز L - دستکش لاتکس کم پودر الیت سایز M - دستکش لاتکس کم پودر الیت سایز S - دستکش لاتکس کم پودر SPA سایز M - دستکش لاتکس کم پودر سریکس سایز L - دستکش لاتکس کم پودر سریکس سایز M - دستکش لاتکس کم پودر سریکس سایز S - دستکش لاتکس کم پودر مدی اسمارت سایز L - دستکش لاتکس کم پودر مدی اسمارت سایز M - دستکش لاتکس کم پودر مدی اسمارت سایز S - دستکش نایلونی - دستکش نایلونی پوش - دستکش نیتریل اپی پرفکت رنگ آبی سایز M - دستکش نیتریل اپی پرفکت رنگ آبی سایز S - دستکش نیتریل اپی پرفکت رنگ مشکی سایز L - دستکش نیتریل اپی پرفکت رنگ مشکی سایز M - دستکش نیتریل اینتکو رنگ آبی سایز L - دستکش نیتریل اینتکو رنگ آبی سایز M - دستکش نیتریل اینتکو رنگ آبی سایز S - دستکش نیتریل اینتکو رنگ مشکی سایز L - دستکش نیتریل اینتکو رنگ مشکی سایز M - دستکش نیتریل اینتکو رنگ مشکی سایز S - دستکش نیتریل HD رنگ آبی سایز L - دستکش نیتریل HD رنگ آبی سایز M - دستکش نیتریل HD رنگ آبی سایز S - دستکش نیتریل تاپ گلاو رنگ آبی سایز L - دستکش نیتریل تاپ گلاو رنگ آبی سایز M - دستکش نیتریل تاپ گلاو رنگ آبی سایز S - دستکش وینیل اپی پرفکت سایز L - دستکش وینیل اپی پرفکت سایز M - دستکش وینیل اپی پرفکت سایز S - دستکش وینیل اینتکو سایز M - دستکش وینیل اینتکو سایز S - دستکش وینیل مدی اسمارت سایز S - دستکش وینیل هنچان سایز L - دستکش وینیل هنچان سایز M

 • لیست سرنگ و سرسوزن جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  ویکریل 3صفر کات - نخ زیر لثه 2صفر - نایلونی 4صفر کات 19 - کرومیک 3صفر کات - کانولا سایز 22 * 50 - کانولا سایز 21 * 50 - کارتریج 36 سوزنه - سیلک 4صفر کات 19 - سیلک 3صفر کات 19 - سرنگ لوئرلاک 5 سی سی 3 تیکه با سرسوزن کند - سرنگ لوئرلاک 5 سی سی 3 تیکه با سرسوزن G22 - سرنگ لوئرلاک 20 سی سی 3 تیکه با سرسوزن کند - سرنگ لوئرلاک 10 سی سی 3 تیکه با سرسوزن کند - سرنگ لوئرلاک 10 سی سی 3 تیکه با سرسوزن تیز - سرنگ انسولین حلما طب گیج 29 - سرنگ انسولین - سرنگ 5 سی سی آوا 2 سرسوزن - سرنگ 3 سی سی لوئرلاک آوا - سرنگ 3 سی سی آوا 2 سرسوزن - سرسوزن کند سوپا - سرسوزن طوسی آوا گیج 27/13 - سرسوزن صورتی آوا گیج 18 - سرسوزن دوطرفه کوتاه آوا G27 - سرسوزن دوطرفه بلند خارجی G30 - سرسوزن دوطرفه بلند خارجی G27 - سرسوزن دوطرفه بلند آوا G27 - سرسوزن دوطرفه استارجکت G27 - سرسوزن انسولین سوپا G27 - سرسوزن انسولین حلما - ست سرم - ست NSK - اسکالپ سبز - ابسلانگ چینی

 • لیست قیمت فرز ، فایل ، پیزو جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  نمد کله قندی و استوانه - مولت سبز عدسی - مولت استوانه - لاستیک کندا کره ای - لاستیک کندا اصلی - گیت سایز 3 برند روژین - گیت سایز 2 برند روژین - گارو کی پی اچ - فرز لیفت لثه سرامیکی - فرز دیاموند 801L/016 - فرز دیاتیز - فرز تیزکاوان C1L/023 - فرز تیزکاوان C1L/014 - فرز تیزکاوان 863/016 - فرز تیزکاوان 863/014 - فرز تیزکاوان 863/012 - فرز تیزکاوان 862/016 - فرز تیزکاوان 860/012 - فرز تیزکاوان 859/012 - فرز تیزکاوان 837L/012 - فرز تیزکاوان 837L/010 - فرز تیزکاوان 837/012 - فرز تیزکاوان 836/010 - فرز تیزکاوان 835/014 - فرز تیزکاوان 835/009 - فرز تیزکاوان 835/008 - فرز تیزکاوان 835/007 - فرز تیزکاوان 811/031 - فرز تیزکاوان 801L/018 - فرز تیزکاوان 801L/016 - فرز تیزکاوان 379/023 - فرز تیزکاوان 379/018 - فرز تیزکاوان 368/023 - فرز تیزکاوان 368/018 - فرز تیزکاوان - فرز الماسی فیشور ترکیه - فرز آکریل بر کریستال - فرز آکریل بر - فایل روژین - فایل روتاری سایز 40 گلد (F5) - فایل روتاری سایز 40 بلو (F5) - فایل روتاری سایز 35 گلد (F4) رنگ مشکی - فایل روتاری سایز 35 بلو (F4) رنگ مشکی - فایل روتاری سایز 30 گلد (F3) رنگ آبی - فایل روتاری سایز 30 بلو (F3) رنگ آبی - فایل روتاری سایز 25 گلد (F2) رنگ قرمز - فایل روتاری سایز 25 بلو (F2) رنگ قرمز - فایل روتاری سایز 20 گلد (F1) رنگ زرد - فایل روتاری سایز 20 بلو (F1) رنگ زرد - فایل روتاری سایز 15 گلد (S2) رنگ سفید - فایل روتاری سایز 15 بلو (S2) رنگ سفید - فایل روتاری سایز 10 گلد (S1) رنگ بنفش - فایل روتاری سایز 10 بلو (S1) رنگ بنفش - فایل روتاری SX - فایل روتاری 25 بنفش - فایل روتاری 15 سفید - فایل اس پی وان - سیکشنال 50 تایی سایز مدیوم - سوپر فایل مانی سایز 20 - سرسوزن مزوتراپی 4*31 آوا - سرسوزن مزوتراپی 4*30 آوا - سرسوزن مزوتراپی 27/4 آوا - رابر فایل - دیسک نمدی - دیسک خورشیدی - دیسک پرداخت 80 عددی - پین داخل کانال سایز XL6 - پین داخل کانال سایز XL4 - پین داخل کانال سایز S1 - پین داخل کانال سایز M6 - پین داخل کانال سایز M4 - پین داخل کانال سایز M3 - پین داخل کانال سایز L6 - پین داخل کانال سایز L4 - پین داخل کانال سایز L3 - پین جت انجلوس - پیشبند بیمار نایلونی کودک ضخیم - پیشبند بیمار نایلونی ضخیم - پیشبند بیمار نایلونی تاشده - پیش بند بیمار نمگیر دولایه - پیش بند بیمار الیافی - پیزو سایز 3 طول 32 - پیزو سایز 2 طول 32 - پیزو سایز 1 طول 32 - پماد بی حسی زایلاپی - بار بروچ سایز 35 رنگ سبز - بار بروچ زرد - K فایل سایز 45 طول 25 - K فایل سایز 35 طول 31 - K فایل سایز 25 طول 31 - K فایل سایز 25 طول 25 - K فایل سایز 20 طول 31 - K فایل سایز 20 طول 25 - K فایل سایز 15 طول 31 - K فایل سایز 15 طول 25 چینی - K فایل سایز 15 طول 25 - K فایل سایز 10 طول 25 چینی - K فایل 08 بلند 31 میلی - K فایل 06 بلند 31 میلی - H فایل سایز 30 کوتاه 25 میلی - C فایل سایز 8 کوتاه 25 میلی - اسپریدر سایز 40 طول 25 - اسپریدر سایز 30 طول 25 - اسپریدر سایز 25 طول 25

 • لیست کامپوزیت جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  هوم بلیچ برند FGM - کامپوزیت لونا رنگ A3 - کامپوزیت گرادیا رنگ PA3.5 - کامپوزیت گرادیا رنگ PA3 - کامپوزیت گرادیا رنگ A3.5 - کامپوزیت گرادیا رنگ A3 - کامپوزیت گرادیا رنگ A2 - کامپوزیت گرادیا رنگ A1 - کامپوزیت کاریزما رنگ bxl - کامپوزیت فیلدنت رنگ A3 - کامپوزیت فیلدنت رنگ A2 - کامپوزیت فیلدنت رنگ A1 - کامپوزیت فلو مستردنت رنگ A3 - کامپوزیت فلو مستردنت رنگ A2 - کامپوزیت فلو مستردنت رنگ A1 - کامپوزیت فلو فیلدنت رنگ A2 - کامپوزیت سلف کیور آلفادنت - کامپوزیت سارمکو رنگ WE++ - کامپوزیت دنفیل فلو رنگ A3 - کامپوزیت دنفیل فلو رنگ A2 - کامپوزیت دنفیل فلو رنگ A1 - کامپوزیت دنفیل رنگ A3.5 - کامپوزیت دنفیل رنگ A3 - کامپوزیت دنفیل رنگ A2 - کامپوزیت دنفیل رنگ A1 - کامپوزیت جیانیال رنگ BW - کامپوزیت تکویاما رنگ CE - کامپوزیت تکویاما رنگ BW - کامپوزیت IPS رنگ BL XL enamel - کامپوزیت IPS رنگ BL XL dentin - کامپوزیت اوپک لونا رنگ A3 - کامپوزیت اوپک لونا رنگ A2 - کامپوزیت 3M Z250 رنگ A3 - کامپوزیت 3M Z250 رنگ A2 - کامپوزیت 3M Z250 رنگ A1 - کامپوزیت 3M P60 رنگ B2 - کامپوزیت 3M P60 رنگ A3 - بلیچ 35 درصد برند Ultradent - آفیس بلیچ وایت اسمال

 • لیست کن و گوتا جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  گوتا سایز 40 بدون درصد - گوتا سایز 35 بدون درصد - گوتا سایز 30 بدون درصد - گوتا سایز 25 بدون درصد - گوتا سایز 20 بدون درصد - گوتا سایز 15 بدون درصد - گوتا MF - گوتا F2 - گوتا F1 - گوتا 6 درصد سایز 40 - گوتا 6 درصد سایز 35 - گوتا 6 درصد سایز 25 - گوتا 6 درصد سایز 20 - گوتا 6 درصد سایز 15 - گوتا 4 درصد سایز 45 تا 80 - گوتا 4 درصد سایز 45 - گوتا 4 درصد سایز 40 - گوتا 4 درصد سایز 35 - گوتا 4 درصد سایز 30 - گوتا 4 درصد سایز 25 - گوتا 4 درصد سایز 20 - گوتا 4 درصد سایز 15 تا 40 - گوتا 4 درصد سایز 15 - گوتا 15 تا 40 - کن کاغذی سایز 55 - کن کاغذی سایز 50 - کن کاغذی سایز 45 تا 80 - کن کاغذی سایز 45 - کن کاغذی سایز 40 - کن کاغذی سایز 35 - کن کاغذی سایز 30 - کن کاغذی سایز 25 - کن کاغذی سایز 20 - کن کاغذی 6 درصد سایز 35 - کن کاغذی 6 درصد سایز 30 - کن کاغذی 6 درصد سایز 25 - کن کاغذی 4درصد سایز 40 - کن کاغذی 4درصد سایز 35

 • لیست محلول ها جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  آب مقطر زلال - الکل 70 درصد یک لیتری - الکل 96 درصد یک لیتری - دهانشویه کلرهگزدین ناژو - سرم شستشو یک لیتری - ضدعفونی کننده دست 4 لیتری - ضدعفونی کننده دست یک لیتری - محلول ابزار 0.5 لیتری - محلول ابزار 5 لیتری - محلول ابزار غلیظ سارفوسپت 1 لیتری - محلول ابزار غلیظ سارفوسپت 4 لیتری - محلول سطوح 4 لیتری - محلول سطوح 5 لیتری

 • لیست الیافی و نایلونی جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  پک استریل پریو - پک جراحی استریل پایه - پک جراحی استریل ساده - پک جراحی استریل کامل (ایمپلنت) - جا کامپوزیت بزرگ - چسب اتوکلاو - حوله یکبار مصرف - روکش آستین الیافی - روکش آستین مچ کشبافت الیافی - روکش فیلم 6 خانه - روکش لایت قلمی - روکش لایت کامل تکسان - روکش لایت کیور تفنگی - روکش لوله ساکشن الیافی - روکش لوله ساکشن تکسان - روکش لوله ساکشن نایلونی - روکش نایلونی پوار - روکش یونیت الیافی - روکش یونیت نایلونی ساده - روکش یونیت نایلونی کامل - رول پارچه 200 متری - رول زیر سینی بزرگ عرض 25 - رول زیر سینی کوچک عرض 20 - سیفتی باکس 5 لیتری - شان 70 * 70 پرفوره - شان 70 * 70 ساده - شان 90 * 90 پرفوره - شان 90 * 90 ساده - شان استریل 100 در 100 ساده - شان استریل 50 در 50 ساده - غلاف پوار - فیتیله چراغ الکلی - کاور توربین نایلونی - کاور دسته چراغ - کاور کفش نایلونی - کلاه آکاردئونی - کلاه بیمار و زیر سری الیافی - کلاه بیمار و زیر سری نایلونی - کلاه پزشک بنددار - گان بیمار الیافی - گان جراحی الیافی - ملحفه دو سر کش سایز 120 * 220 - ملحفه رولی عرض 60 (20 متری) - ملحفه رولی عرض 60 (40 متری) - ملحفه رولی عرض 80 (20 متری) - ملحفه رولی عرض 80 (40 متری)

 • لیست سرساکشن جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  در ساکشن - سرساکشن دکتر وست - سرساکشن نیک مدیکال - سرساکشن هوگو - شلنگ ساکشن جراحی سوپا - شیشه ساکشن - فیلتر ساکشن

 • لیست محصولات متفرقه جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  آرسی پرپ مروابن - آلژینات آکروژل - آلژینات بایر - آلژینات دنسپلی - آلژینات کوکس - آلژینات گلچای - آنگل ناخنکی Blue Star - آنگل ناخنکی nsk - آینه یکبار مصرف - ابسلانگ - ادسیل سیلر برند متا - اس اس کران - اسپری روغن توربین ایرانی - استند آمالگام - اسلپ شیشه ای - اسید اچ پرسلن - اسید اچ جامبوکبالت - اسید اچ مروابن - اکتیواتور اسپیدکس - اوژونول - باند 3M - باند آمبر نسل 5 FGM - باند آمبر نسل 7 FGM - باند مستردنت نسل 5 - برس کامپوزیت - بوتاکس Masport - بی حسی 2 درصد داروپخش - بی حسی 3 درصد اکسیر - بی حسی 4 درصد اکسیر - پاکت 10 اتوکلاو - پاکت اتوکلاو سایز 30 * 10 - پاکت اتوکلاو سایز 30 * 7.5 - پد کاغذی بزرگ - پد کاغذی کوچک - پنبه - پوتی اسپیدکس - پودر آریستالوی - پودر پامیس - پودر کلسیم گلچای - پودر کلسیم هیدروکساید مستردنت - پودر کلسیم هیدروکساید نیک درمان - تبدیل سری توربین - تراکال بیسکو - ترالی - تری پک ایمپلنت - تری سایز L - تری سایز M - تری سایز S - تری کامل بالا و پایین - تست اتوکلاو - تمپ و باند KERR - تورچ - تیغ بیستوری سایز 15 - جا پلاکی پلاستیکی - جای رول پنبه - خمیر پانسمان کلوتوزول - خمیر پانسمان گلچای - خمیر جرم گیری گلچای - خمیر قالب گیری کوکس - خون بند هموستات مروابن - خون بند هموستات نیک درمان - دایکال نوری مستردنت - دوآل پالپ دنت - دورالای برند reliance - دهان باز کن - دهان باز کن 2 عددی - دهان باز کن برند تکسان - دیسک پرداخت 50 عددی - روغن توربین خارجی - روکش موقت سیباکرون C2 - رول پنبه برند روکو - رول پنبه برند کاوه - رول پنبه تهران طب - رول عرض 10 اتوکلاو - رول عرض 20 اتوکلاو - رول عرض 5 اتوکلاو - رول عرض 7.5 اتوکلاو - زولیران گلچای - ژل بوتاکس Dermofill - ژل بی حسی - ژل بی حسی طعم دار ads - ژل بی حسی طعم دار مستردنت - ست قالب گیری اسپیدکس - ست قالب گیری زرماخ هارد - سر آینه پاکستانی سایز 4 - سر توربین هدبزرگ Blue Star - سری اسپری توربین - سم سمنت - سمان پلی کربکسیلات - سمان زینگ فسفات - سمان لوتینگ GC - سیفتی باکس 12 لیتری - سیفتی باکس 3 لیتری - سیلر AH26 - سیلر دروفیل - فایبرسپت Nordin - فرمالین - فرموکروزول 15 میل مستردنت - فیلم رادیوگرافی اسکای - قیچی جراحی پاکستانی - کاغذ آرتیکولار (کاربن) - کلوروفرم گلچای - گاز دندان پزشکی - گاز کیلویی 400 گرمی - گالی پات کوچک - گلس ترمیمی GC سلف کیور - گلس ترمیمی GC لایت کیور - گلس لاینر سرنگی - گلس لوتینگ GC - گلس لوتینگ GC ژاپنی - گوده شیشه ای - گوده یکبار مصرف - لایت گاید شیشه ای لایت کیور - لوپ bite wing - ماتریس بند OWfix - ماده بی حسی آرتیکائین 4درصد - ماده بی حسی دنتانست 3درصد - ماسک KF94 - ماسک N95 - ماسک سه لایه کشی - مایع لوتینگ GC - محلول EDTA - منعقد کننده آیرونیک - موم بایت - موم پلی وکس - میکروبراش آبی بزرگ - میکروبراش بنفش کوچک - میکروبراش سبز متوسط - نوار استریپ فلزی - نوار پرداخت آمالگام - نوار پرداخت کامپوزیت - نوار ماتریس اطفال - نوار ماتریس ساده - نوار ماتریس سلوییدی - نوار ماتریس متری سایز 7 - وارنیش - واش اسپیدکس - وج چوبی - وج چوبی برند کاکتوس 200 عددی - وج چوبی برند کاکتوس 300 عددی - ویتینگ رزین الترادنت - هولدر ماتریس - هیرفیلر DR.CYJ - یرس برساژ پروتکت

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه