ژل کلرهگزیرین ۲ درصد مروابن / MORVABON MORVA – Sept

10
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول ژل کلرهگزیرین ۲ درصد مروابن / MORVABON MORVA – Sept

قیمت: تومان ۱۶۲,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

 • آماده سازی کانال ریشه
 • شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
 • استفاده در موارد عفونت انتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
 • ضدعفونی کننده التهاب های غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
 • فعالیت ضد باکتری موثر و طولانی مدت
 • افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
 • نداشتن اثر سمی روی بافت پری آپیکال
 • تداوم اثربخشی ضدمیکروبی در کانال حداقل تا 72 ساعت و حداکثر تا 2هفته.
 • ویسکووزیته مناسب ژل جهت کنترل روند کار در ریشه
 • ژل کلرهگزیدین ۲% حاوی اسانس نعنا بوده که آنتی سپتیک و التیام دهنده موضعی است.
 • اثر بخشی قوی تر نسبت به سدیم هیپوکلریت
 • هرجعبه حاوی یک سرنگ 3 میلی لیتری می‌باشد.

 

*جهت شستشـو و ضد عفونى کردن کانال ریشه در درمان اندو

 

ترکیبات:

کلرهگزیدین گلوکونات، آب دارویى، پایدار کننده

 

کاربرد:

آماده سازى کانال ریشه
شست و شوى روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
اسـتفاده در مـوارد عفونت آنتروکوك فوکالیس و یـا کاندیدا آلبیکانس
التهاب هاى غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه

 

مزایا:

فعالیت ضد باکترى موثر و طولانى مدت
حذف مواد آلى و باکترى داخل سیستم کانال ریشه
افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
نداشتن اثر سمى روى بافت پرى آپیکال
اثر بخشـى بیشـتر نسـبت به محلول سـدیم هیپوکلریت 25/5 ٪در از بین
بردن آنتروکوك فوکالیس در زمان مشابه استفاده
از بین بردن اسـتافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکانس در 15 دقیقه
تــداوم اثــر بخشــى ضدمیکــروى در کانــال حداقــل تــا 72 ســاعت و
حداکثر تا 2 هفته
کلرهگزیدیـن توسـط بارهـاى مثبـت خـود جـذب دنتیـن شـده و نقـش
موثـرى در حـذف کولونـى هـا و بایوفیلـم هـا دارد و ایـن اثـر بخشـى تـا
چندین روز طى دوره درمان باعث باکترى کشى دنتین مى شود.

 

دستورالعمل استفاده:

بهتـر اسـت از محلول مروا-سـپت 2 ٪جهـت ضد عفونى کانال ریشـه
در شستشـوى نهایـى و پـس از برداشـتن لایـه اسـمیر توسـط محلـول
EDTA اســتفاده شــود. ایــن عمــل باعــث مــى شــود کــه کلــر
هگزیدیـن در تمـاس بـا باکتـرى هـاى روى دیـواره کانـال و توبـول
هاى عاجى قرار گیرد.
مایـع را بـه کمـک سـرنگى بـا سـوراخ جنبـى در طـول آمـاده سـازى
مکانیکـى داخـل روت کانـال بریزیـد. کانـال را بخوبـى بـا حـدود 10
میلى لیتراز مایع براى هر کانال شستشو دهید.
پـس از شسـت و شـوى کانـال بـا سـدیم هیپوکلریـت، ابتـدا کانـال را بـا
محلــول نرمــال و آب فــراوان شستشــو دهیــد ســپس بــا محلــول
کلرهگزیدیـن گلوکونـات شستشـو دهیـد. اینـکار از ایجـاد رسـوب هـاى
باقیمانده ى قهوه اى پیشگیرى مى کند.

بعد از تاریخ مصرف آن اسـتفاده نکنید.
دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.
محصول را دور از نور قرار دهید.
در بسـته بندى اصلى، در دماى اطاق نگهدارى کنید.

قبل از شـروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
اسـتفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضرورى مى باشد.
هنگام اسـتفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش
استفاده کنید.
از اسـتعمال براى بیمارانى که حساسیت شدیدى به اجزاى تشکیل
دهنده این محصول دارند،خوددارى نمائید.
از تماس با بافت هاى نرم، چشـم و پوست جلوگیرى شود.
در صورت تماس با بافت هاى نرم، چشـم و پوسـت، فورا محل، با مقدار
کافى آب شستشو داده شود.
در صورت بلعیدن، مقدار فراوانى آب بنوشـید. استفراغ نکنید و به پزشک
مراجعه کنید.
این محصول را تزریق نکنید.
فقط براى مصارف دندانپزشکى استفاده شود.
در پایان کار نیاز به آبکشـى و شسـت و شو با آب یا سرم نمى باشد وقبل از شـروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
اسـتفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضرورى مى باشد.
هنگام اسـتفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش
استفاده کنید.
از اسـتعمال براى بیمارانى که حساسیت شدیدى به اجزاى تشکیل
دهنده این محصول دارند،خوددارى نمائید.
از تماس با بافت هاى نرم، چشـم و پوست جلوگیرى شود.
در صورت تماس با بافت هاى نرم، چشـم و پوسـت، فورا محل، با مقدار
کافى آب شستشو داده شود.
در صورت بلعیدن، مقدار فراوانى آب بنوشـید. استفراغ نکنید و به پزشک
مراجعه کنید.
این محصول را تزریق نکنید.
فقط براى مصارف دندانپزشکى استفاده شود.
در پایان کار نیاز به آبکشـى و شسـت و شو با آب یا سرم نمى باشد وکافیسـت فقط مقادیر اضافه ى آن را از دهان بیمار خارج نمائید.
این محصول بطور مسـتقیم با محلول سدیم هیپوکلریت در
کانال مخلوط نشـود زیرا باعث تشکیل رسوبات قهوه اى رنگ
خطرناکى مى شود.

ایــن محصــول بــراى کــودکان، زنــان بــاردار، افــراد مســن و بیمــار
هـاى خـاص منـع مصـرف نـدارد و میتوانـد بـراى همـه افـرادى کـه
به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

مشخصات

مشخصات

تعداد سرنگ در بسته

یک سرنگ

حجم هر سرنگ

3 میل

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۱۶۲,۰۰۰