کویتی وارنیش (وارنیش رزینی) مروابن / MORVABON Cavity-varnish

10
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول کویتی وارنیش (وارنیش رزینی) مروابن / MORVABON Cavity-varnish

قیمت: تومان ۹۹,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

  • مسدود کننده توپول های عاجی
  • محافظ قبل از پرکردن دندان با سمان
  • عایق در برابر شوک های حرارتی و محافظت از پالپ
  • حجم: 15 میلی لیتر

 

معرفی

وارنیـش رزینـى حفـره ، محلولـى از یـک رزیـن طبیعـى در یـک حـلال ضـد عفونـى کننـده
اسـت کـه روشـى ارزان و مناسـب بـراى سـیل کـردن توبـول هـاى عاجـى در زیـر سـیمان هـا
و مـواد ترمیمـى مى باشـد. ایـن رزیـن یـک سـد محافظتـى اسـت کـه مانـع نفـوذ مـواد سـمى
قبـل از بهبـود کامـل مـى شـود و بـه از بیـن بـردن یـا کاهـش ناراحتى بعـد از عمـل و همچنین
پوسیدگى هاى ثانویه کمک مى کند.

 

ترکیبات

رزین طبیعى، حلال الکلى

 

کاربرد

محافظت کننده جهت جلوگیرى از حساسـیت بعد از جراحى
محافــظت قـبل از پــر کـردن با سیـمان
عایــق بنـدى کانـال هـاى دنـدان
کف بندى حفره قبل از آمالگام و ترمیم با طلا براى محافظت در برابر خوردگى
عایق در برابر شوك هاى حرارتى و محافظت از پالپ
پوشـش محافظ سـطوح براى پر کردن سیمان و مدل هاى گچ

 

مزایا

ساخته شده از مواد اولیه طبیعى
آماده براى استفاده
بدون کلروفرم و اتیل اتر و حلال هاى مضر

 

دستوالعمل استفاده

ـک لایـه نـازك از رزیـن را بـا قلـم یـا بـراش در محـل مـورد نظـر قـرار دهیـد و
منتظـر بمانیـد حـلال آن تبخیـر شـده و لایـه فیلـم نـازك تشـکیل شـود. میتـوان از
جریــان هــوا بــراى ســرعت خشــک شــدن نیــز اســتفاده کــرد. بــراى ســیل بهتــر
میتـوان چندیـن لایـه مکـرراً اعمـال شـود. دقـت شـود هـر لایـه مجـزا اعمـال شـده
و پـس از خشـک شـدن لایـه ى بعـدى اعمـال شـود. از قـرار دادن یکبـاره ى لایـه
و فیلم هاى ضخیم خوددارى فرمایید.

از وارنیــش رزینــى همــراه بــا ســیمان پایــه رزینــى یــا مــواد پــر کننــده اســتفاده
نکنید زیرا ممکن است در روند سخت شدن، اختلال ایجاد کند.
بـراى جلوگیـرى از آسـیب دیـدن فیلـم وارنیـش محافـظ روى سـطح سـمان ، بیمـار
نباید 1 ساعت بعد از استفاده از محصول، غذا بخورد.
بلافاصلـه بعـد از اسـتفاده، درب بطـرى وارنیـش را محکـم ببندیـد تـا از تبخیـر و کـم
شدن حجم حلال جلوگیرى شود.
در دماى اتاق نگهدارى شود (15 تا 25 درجه سانتى گراد)
از تماس با شعله باز خوددارى کنید.
کویتى-وارنیش را بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
دور از دسترس کودکان نگهدارى شود

مشخصات

مشخصات

حجم

15 میلی لیتر

دمای نگهداری

15 تا 25 درجه سانتیگراد

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۹۹,۰۰۰